43

yanjuan chen

Lives in: 嘉兴市, Zhejiang Sheng, CN
Using: SPRITE-6 , PIXIE-Z1 , SPARK-16
Growing: Tall Fescue, Aster

Growing

Tall Fescue
Festuca arundinacea
Tall Fescue
Festuca arundinacea
Aster
Aster woods pink
Aster
Aster woods pink
Rose
Paeonia julia rose
Rose
Paeonia julia rose
Maple
Acer griseum
Maple
Acer griseum
Zinnia
Zinnia elegans
Zinnia
Zinnia elegans
Buffalograss
Buchloe dactyloides
Buffalograss
Buchloe dactyloides